Audio Studio de Fabriek  |  Boven Oosterdiep 101  |  9641JP Veendam  |  06-10559216  |  info@asdefabriek.nl
Geluidsstudio en repetitieruimtes
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
Donderdag
Zaterdag
Zondag
mi B V
av B V
mi B V
mi B V
mi B V
mi V V
mi B B
mi V V
av B B
av V B
av B B
av V B
av B B
av V V
ruimte #1 ruimte #2
mi= middag (13:30 - 17:00 av= avond  (19:00 - 22:30) B=bezet V= vrij